9 lipca odbyło się bezpłatne szkolenie przygotowane przez Turcza Kancelaria Radców Prawnych we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawników Rynku Motoryzacyjnego. Zostało ono skierowane zarówno do przedstawicieli firm dealerskich i importerów, jak i do osób odpowiedzialnych za dofinansowanie w firmach finansujących. Zostały także poruszone tematy interesujące osoby odpowiedzialne za zakupy pojazdów dla flot. 

„Mój Elektryk” to nowy program dopłat do zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach i reagując na rozwój w sektorze elektromobilności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po długich rozmowach z branżą dealerów, producentów pojazdów, banków oraz firm leasingowych wprowadza szereg korzystnych rozwiązań w zasadach ubiegania się o dofinansowanie elektryków.

 

12 lipca rusza pierwszy nabór do programu „Mój Elektryk”

 

 

Na szkoleniu zostały omówione między innymi następujące tematy:

  • jakie pojazdy będą podlegać dofinansowaniu,
  • procedura i zasady składania wniosków o dofinansowanie,
  • kto może być beneficjentem programu,
  • progi dofinansowań,
  • jaka będzie rola i obowiązki dealera oraz finansującego w programie.

 

Podstawowe zasady programu „Mój Elektryk”:

  • dofinansowaniem z programu będzie objęty zarówno zakup pojazdu, jak i jego leasing,
  • budżet programu „Mój Elektryk” to kwota 500 000 000 zł dla bezzwrotnych form dofinansowania,
  • dofinansowanie będzie dostępne w formie dotacji lub dotacji ze środków udostępnionych bankom z przeznaczeniem na dopłatę do opłat ustalanych w umowach leasingu,
  • wnioski będą oceniane pod kątem zgodności z zasadami i warunkami programu, a aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić kryteria określone w programie priorytetowym i regulaminie naboru

Szkolenie poprowadziła radca prawny Marta Rabe-Kozłowska

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w poznańskich kancelariach radcowskich i radcowsko-adwokackich, gdzie zajmowała się m.in. bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym należących do grupy kapitałowej, sprawami z obszaru prawa bankowego, kontraktowego oraz upadłościowego. Przeprowadziła szereg wdrożeń przepisów RODO oraz AML. W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze oraz prawo cywilne. Członek Stowarzyszenia Prawa Prywatnego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się online. Uczestnictwo będzie możliwe po otrzymaniu potwierdzenia ze strony kancelarii.