kasyna z blikiem

golden star casino

scommesse live

pure casino review

rolletto casino

Aktualności

Zapraszamy na konferencję: Praktyczne doświadczenia po roku obowiązywania „dużej reformy” Kodeksu spółek handlowych – praktyczna perspektywa porównawcza Polska-Niemcy

Konferencja będzie podsumowaniem reformy Kodeksu spółek handlowych z października 2022 roku. Objęła ona prawo koncernowe, przepisy mające aktywizować rady nadzorcze oraz wprowadziła zasady biznesowej oceny przy podejmowaniu decyzji przez zarządy ...
/ Szkolenia

Nowe zasady karania przedsiębiorców przez Prezesa UOKiK

Wyjaśnienie sposobu nakładania kar na spółki wywierające decydujący wpływ, interpretacja okoliczności obciążających i łagodzących oraz wpływ długości trwania zmowy na wysokość kary – to tylko niektóre kwestie dotyczące karania zaprezentowane ...

Zapraszamy na szkolenie: Rewolucyjne zmiany work-life balance w przeddzień rocznicy ich obowiązywania – problemy i wnioski

26 kwietnia 2023 r. do polskiego kodeksu pracy weszły przepisy określane jako pakiet „work-life balance”. Zmiany w zakresie podpisywania umów zawieranych na okres próbny oraz rozwiązywania umów terminowych, nowa informacja ...
/ Aktualnosci, Szkolenia

Publikacja najnowszego raportu dotyczącego systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych (tzw. Raport Safety Gate)

14 marca 2024 r. Komisja Europejska opublikowała coroczny raport dotyczący systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych (tzw. System Safety Gate, dalej: „Raport”). Sprawozdanie odnosi się do działalności systemu w 2023 ...

13 kwietnia 2024 roku zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1804 w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) weszło w życie 13 kwietnia 2024 roku jako element pakietu Fit for 55. Wobec wprowadzenia nowych ...
/ Elektromobilność

Redukcja emisji CO2 z ciężarówek i autobusów

10 kwietnia 2024 roku Parlament Europejski przyjął porozumienie osiągnięte z Radą UE, dotyczące emisji CO2 z nowych ciężarówek, autobusów i przyczep czyli dla pojazdów o dużej ładowności (HDV). Duże ciężarówki ...
/ Ochrona środowiska

Partnerzy

Zostań członkiem stowarzyszenia

Wypełnij deklarację członkowską

Jak działamy?

Misja Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego jest platformą skupiającą prawników i kancelarie świadczące obsługę prawną firm z sektora motoryzacyjnego lub chcących wejść na ten rynek albo poszerzyć na nim swoją obecność. Celem stowarzyszenia jest podnoszenie wiedzy oraz kwalifikacji jego członków, tak ażeby mogli oni świadczyć obsługę prawną z jeszcze większym profesjonalizmem. Stowarzyszenie pełni rolę reprezentanta zrzeszonego w nim środowiska i gwaranta wobec przedsiębiorców z branży jakości obsługi prawnej świadczonej przez jego członków.

Dla kogo jest stworzone stowarzyszenie

Stowarzyszenie skupia radców prawnych, adwokatów i aplikantów, oraz reprezentowane przez nich kancelarie, które obsługują firmy sektora motoryzacyjnego. Naszymi członkami są wyspecjalizowani prawnicy z firm zajmujących się dystrybucją pojazdów (zarówno autoryzowanych dealerów jak i firmy niezależne), producentów i importerów, serwisów, firm z branży dystrybucji części i recyklingu, jak również prawników obsługujących organizacje takie firmy zrzeszające. Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210) w stowarzyszeniu jako członków zwykłych możliwe jest jedynie członkostwo osób fizycznych. Członkami Stowarzyszenia będą mogły być także osoby bez wykształcenia prawniczego, posiadające wiedzę ekspercką i doświadczenie na rynku, z którym będą mogły podzielić się z innymi członkami.

Co daje członkostwo?

Członek Stowarzyszenia ma dostęp do szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji dotyczących kwestii praktycznych i teoretycznych prawa motoryzacyjnego organizowanych przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie przesyła do członków, raz na dwa tygodnie, Biuletyn Prawny Rynku Motoryzacyjnego. Stowarzyszenie prowadzi ponadto platformę, za pośrednictwem której możliwa jest wymiana informacji, doświadczeń i materiałów udostępnianych przez członków (z odpowiednią klauzulą poufności). Na stronie dostępny jest katalog (lista rekomendacyjna) prawników i kancelarii świadczących obsługę prawną rynku motoryzacyjnego, wraz z określeniem zakresu ich działalności i specjalizacji.

Nasze Kancelarie